Bokbinderiet skal levere rekvisita til filmen “The Bird Catcher”

Bokbinderiet skal levere diverse rekvisita til den britiske filmen The Bird Catcher.

Leveransen består av esker og bøker som skal være med i filmen. Dette håper vi åpner nye muligheter for oss.